DAVA

Devlet, millet, vatan, siyaset, hukuk, milli irade, temsil, liyakât, mensubiyet, cemiyet, cemaat, mülk, mülkiyet, fert ve şahsiyet, memleket ve dünya üzerine vicdanımızın fikrini, fikrimizin vicdanı ile birleştirerek konuşmaya, milletimizle ve devletimizle buluşmaya bismillâhımız olsun beraberliğimiz.

Korkmadan, yutkunmadan, beklentiye ve hesaba irademizi teslim etmeden, her iyiliği Hak'tan, her kötülüğü nefsimizden bilen bir edep duygusu ile görünelim.

Memleketimizin her tarafında milletin itimadına mazhar olabilecek, müktesebatı ve şahsiyeti ile temayüz etmiş herkesle beraber olmak ve ümitlerin bitmek üzere olduğu bu günlere milletin yarınlarına ümit olmak kararlılığı ile görünelim.

Sözlerimizin büyüklüğü, Allah'ın büyüklüğüne imanımızın ve itimadımızın karinesi bilinsin. Devletimiz de, milletimiz de sahipsiz ve çaresiz değildir.

Türk Devleti'nin tarihi, siyasî, medeni tecrubesine ve milletin irfanına itimad eden hamiyetli evlatlar olarak yürüyoruz, yürüyeceğiz.

Biz varız elhamdulillah. Varlığımızı ve irademizi Rabbimiz devlete ve millete esenlik ve eminlik beratı yapsın.

Yavuz AĞIRALİOĞLU
TÜRKİYE İNİSİYATİF MERKEZİ BAŞKAN